دانلود موزیک ویدیو جدید سیروان خسروی و زانیار خسروی نمیرم عقب

 موزیک ویدیو ایرانی

***

متن ترانه سیروان خسروی و زانیار خسروی نمیرم عقب

***

 کفشای آهنی پام کردم
من این دنیای وحشی رو رام کردم
مشکلاتُ میذارم زیر پا
میرم بالا من مث بالگردم

هرکجا مشکلا بزرگ شد
من سعیمو زیاد کردم
حتی توی بدترین شرایط
بازم به خودم اعتماد کردم

یاد گرفتم که زندگی سخته

و دست زیاد بالا دست
توی جاده زندگی همیشه

پایین و بالا هست
یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه
فردا که نیومده ولی

امروز همین حالا هست

هیچ مشکلی بزرگ هیچ

دیواری واسم بلند نیست
این دنیا جایی واسه اونا که همیشه

جلوی خطر پر دلهره ن نیست
یاد گرفتم که روی پای خودم وایستم
چون موقع سختی ها

دیگه هیچکس دورم نیست

نمیرم عقب حتی یه قدم
من جلو دردا هیچوقت کوتاه نیومدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

نمیرم عقب حتی یه قدم
واسه اینجا بودن به هر دری زدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

اگه مانع زیاده حتی با پای پیاده
من با عزم و اراده میرم جلو خیلی ساده
این دنیا بازتاب رفتار خودته
غمگین باشی غمگینه و شاد باشی شاده

همه فکر و ذکرم اینه یه کم تغییرم بدم خودمو
چون نمیشه تغییر داد دنیا رو
یه وقتایی یه زخمایی نمیشکه
ولی قوی تر میکنه ما رو

همه توی حرفا میگن دوست دارن

که مشکلا حل شه
ولی واسه این کار میخوان

یه نفر دیگه نفر اول شه
واسه تغییر واسه هرچی

از خودت شروع کن
اگه میخوای این دنیا

به بهشت مبدل شه

بد به دلت راه نده به ترسات پا نده
محکم باش برو جلو تا آخر وایستا وا نده
تسلیم نشی برنده ای
همیشه بازنده بوده اونکه جا زده

نمیرم عقب حتی یه قدم
من جلو دردا هیچوقت کوتاه نیومدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

نمیرم عقب حتی یه قدم
واسه اینجا بودن به هر دری زدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

نمیرم عقب حتی یه قدم
من جلو دردا هیچوقت کوتاه نیومدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

نمیرم عقب حتی یه قدم
واسه اینجا بودن به هر دری زدم
من گذشته رو نمیشه برگردونم
پس میرم جلو تا جایی که میتونم

***

اثر قبلی این هنرمند:

سیروان خسروی قاب عکس خالی

***

زانیار خسروی میدونستم میری