دانلود موزیک ویدیو جدید سالار عقیلی دوران عشق

***

متن ترانه سالار عقیلی دوران عشق

***

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست
مطربان رفتند و صوفی در سماع
عشق را آغاز هست انجام نیست

از هزاران در یکی گیرد سماع
زآنکه هر کس محرم پیغام نیست
تا نسوزد برنیاید بوی عود
پخته داند کاین سخن با خام نیست

سرو را با جمله زیبایی که هست
پیش اندام تو هیچ اندام نیست
مستی از من پرس و شور عاشقی
و آن کجا داند که درد آشام نیست

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

***